Informace o instituci Euroškola Strakonice SOŠ, s.r.o.

Informace o škole

 

Euroškola Strakonice je zařazena Ministerstvem školství do školského rejstříku. Dosažené vzdělání je rovnocenné vzdělání dosaženému na státních a krajských školách. Studenti mají všechny sociální výhody jako studenti jiných škol. Koncepce studijních programů vychází ze zásad poskytovat vzdělání nezbytné jak pro následné studium na vysoké škole, tak i pro přímé uplatnění v zaměstnání nebo případně i v samostatném podnikání.

 

Studiumje založeno na třech prioritách: intenzivní jazykové výuce, komunikační a výpočetní technice a odborných předmětech. Absolventi Euroškoly mají vysoký podíl všeobecného vzdělání, jazyky ovládají lépe než studenti jiných oborů, mají dovednosti práce s informačními technologiemi a počítači a navíc mají základ znalostí ekonomiky a základů podnikání v odborném zaměření, které si vyberou.

 

Úroveň a kvalita vzděláváníje pro soukromou školu základem její existence.

 

Přivádí jí žáky a určuje výši státní dotace. Aby mohla škola v dlouhodobém horizontu existovat, musí být ne dobrá, ale lepší než dobrá. Kvalitu výuky kontroluje ČŠI (Česká školní inspekce). Euroškola považuje kontroly ČŠI za pomoc, a jednu z cest k tomu jak dále zvyšovat kvalitu výuky. Na základě komplexních inspekcí ČŠI v minulých letech dostala Euroškola označení "velmi dobré".

 

Euroškola ve snaze o kvalitu šla ještě dále. V r. 2002 získala jako jedna z mála škol mezinárodně uznávaný certifikát ČSN EN ISO 9001 systému řízení kvality v oblasti vzdělávání. Každý rok probíhá audit, který ověřuje, zda škola splňuje podmínky této evropské normy. Škola poskytuje studentovi službu, kterou je vzdělávání ukončené maturitní či jinou zkouškou. Tato služba představuje systém řídících a vzdělávacích procesů a používání předepsané dokumentace. To je ověřováno právě auditem a následným udělením certifikátu. Audit provádí německá auditorská firma CERTQA z Bonnu. Certifikace dává rodičům a studentům jasný signál, že Euroškola dodrží své závazky, její služby jsou kvalitní a škola pracuje na jejich trvalém zlepšování. V roce 2006 získala zlatý certifikát kvality SSŠČMS jako jediná v jižních Čechách.

 

Zajímavosti

 

Tradiční je spolupráce s městským úřadem a zejména úřadem práce, kterému Euroškola pomáhá při řešení nezaměstnanosti například motivačními a rekvalifikačními kurzy. Nabízí rovněž vzdělávací kurzy pro veřejnost a podniky v regionu. Pravidelně se v prostorách atria budovy Euroškoly konají výstavy prací žáků ZUŠ, stejně tak jako výstavy výtvarných prací handicapovaných dětí.

 

Studenti Euroškoly každoročně realizují při Václavské pouti restauraci a na Autosalónu prezentují všechny prodejce automobilů v regionu. Pravidelností se již stala prezentace výrobků firmy Bohemia sekt v různých městech jihočeského regionu. Studenti se účastní mezinárodních gastronomických soutěží. Studenti Euroškoly mohou každoročně absolvovat týdenní barmanský kurz zakončený zkouškami a získáním certifikátu o způsobilosti vykonávat barmanskou práci. Již 2. rokem se studenti Euroškoly zúčastňují veletrhu GASTROFEST v Českých Budějovicích.

 

Program kurzů ve výpočetní technice, a to od základních znalostí práce s operačním systémem Windows, textovým editorem Word, až po specializované programy na marketing, tvorbu prezentací a práce s poštou a internetem, realizuje Euroškola v rámci provozu Infocentra. Na Euroškole Strakonice bylo v posledních letech proškoleno každoročně více než 100 klientů v různých typech kurzů.

Kde nás najdete?

Zobrazit